Book bord

Vi har stor kapasitet på Lager11, og det er i utgangspunktet ikke nødvendig å ha en bordreservasjon for å besøke oss.
Dersom du allikevel ønsker å booke bord er du selvfølgelig velkommen til å gjøre det her.

For grupper på mer enn 8 personer oppfordrer vi til å booke bord, eller sende oss en mail til booking@lager11.no.

Vi har mulighet for felles betaling for grupper i vårt digitale bestillingssysten for mat og drikke. Dersom du ønsker å betale for gruppen din samlet ber vi om at du sender oss en e-post om dette til booking@lager11.no .

Flere artikler