Åpningstider

Åpningstider
Lager11 27 of 49
Torsdager 16.00-22.00
Fredager 16.00-23.00
Matbodene stenger 22.00
Lørdager 12.00-23.00
Matboder stenger 22.00
Søndager 12.00-19.00