Åpningstider

Lenker
Torsdag
16—23
Matbodene stenger 22:00
Fredag
11—23
Matbodene stenger 22:00
Lørdag
12—23
Matbodene stenger 22:00
Søndag
13—20
Matbodene stenger 19:00